Gmina Przemęt ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: “Budowa ul. Słonecznej w Mochach wraz z odwodnieniem”

RI.271.1.2019

Przemęt 2019-01-22

Gmina Przemęt

ul. Jagiellońska 8

64-234 Przemęt

 

 

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) prowadzone w  trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Budowa ul. Słonecznej w Mochach  wraz z odwodnieniem”

  • Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
  • Status zamówienia:
  • Zamawiający:Urząd Gminy Przemęt
  • Data ogłoszenia:22.01.2019
  • Data ważności:07.02.2019

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Siwz z załącznikami

Metryczka

wytworzono: 22.01.2019 przez: Maja Flieger
opublikowano: 22.01.2019, 11:15 przez: Jakub Górny
zmodyfikowano: 08.03.2019, 11:04 przez: Maja Flieger
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 432

Rejestr zmian