Gmina Przemęt ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: “Budowa ul. Piaskowej w Perkowie”

RI.271.2.2019

Przemęt 2019-01-24

Gmina Przemęt
Jagiellońska 8
64-234 Przemęt

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) prowadzone w  trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Budowa ul. Piaskowej w Perkowie”

  • Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
  • Status zamówienia:
  • Zamawiający:Urząd Gminy Przemęt
  • Data ogłoszenia:24.01.2019
  • Data ważności:11.02.2019

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5
Ogłoszenie o zamówieniu
Siwz z załącznikami - Perkowo ul. Piaskowa

Metryczka

wytworzono: 24.01.2019 przez: Maja Flieger
opublikowano: 24.01.2019, 10:10 przez: Jakub Górny
zmodyfikowano: 08.03.2019, 11:12 przez: Maja Flieger
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 412

Rejestr zmian