ZARZĄDZENIE NR 9.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia  29 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 6.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie: obsługi Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Przemęt

OP.0050.9.2019

Przemęt, dnia  2019-01-29

ZARZĄDZENIE NR 9.2019
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia  29 stycznia 2019 r.

zmieniające zarządzenie nr 6.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie: obsługi Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Przemęt

Na podstawie art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku  poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) w związku z art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669)  zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 6.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11.01.2019 r. w sprawie obsługi Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Przemęt wprowadza się następujące zmiany:

  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 6.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 stycznia 2019 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Samorządowych.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach Gminy Przemęt.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr  9.2019
Wójta Gminy Przemęt z dnia 29 stycznia 2019 r.
Wyborcze Zebrania Wiejskie w sołectwach Gminy Przemęt od dnia 28.01.2019 r. do  14.02.2019r. początek zebrań o godz. 19.00

Lp. Data zebrania Miejscowość Obsługujący z Kierownictwa Urzędu Miejsce zebrania Obsługa techniczna
1 28.01.19 Mochy Janusz Frąckowiak, Waldemar Kalitka sala wiejska Joanna Karkowska
2 29.01.19 Barchlin Waldemar Kalitka sala wiejska Małgorzata Kurzawa
3 29.01.19 Błotnica Janusz Frąckowiak sala wiejska Barbara Ścigała
4 30.01.19 Bucz Janusz Frąckowiak sala wiejska Piotr Szudra
5 30.01.19 Górsko Waldemar Kalitka sala wiejska Agnieszka Pala
6 31.01.19 Borek Janusz Frąckowiak sala wiejska Arleta Thiel
7 31.01.19 Biskupice Waldemar Kalitka sala wiejska Paulina Gałan
8 01.02.19 Kaszczor Waldemar Kalitka sala wiejska Danuta Słodnik
9 01.02.19 Poświętno Janusz Frąckowiak sala wiejska Izabela Litkowska
10 04.02.19 Kluczewo Waldemar Kalitka sala wiejska Ilona Klecha
11 04.02.19 Nowa Wieś Janusz Frąckowiak sala wiejska Iwona Stodolna
12 05.02.19 Olejnica Waldemar Kalitka Olejnica ul. Słoneczna 13 Anna Kruk – Styzińska
13 05.02.19 Perkowo Janusz Frąckowiak sala wiejska Małgorzata Kurzawa
14 06.02.19 Osłonin Janusz Frąckowiak sala wiejska Anna Wojciechowska
15 06.02.19 Popowo Stare Waldemar Kalitka sala wiejska Liwia Sterna
16 07.02.19 Radomierz Janusz Frąckowiak sala wiejska Anna Dobrowolska – Hylak
17 07.02.19 Sączkowo Waldemar Kalitka sala wiejska Joanna Skrzypczak
18 08.02.19 Siekowo Janusz Frąckowiak sala wiejska Danuta Słodnik
19 08.02.19 Siekówko Waldemar Kalitka sala wiejska Eugeniusz Marach
20 12.02.19 Sokołowice Janusz Frąckowiak sala wiejska Beata Smoczyk
21 12.02.19 Solec Waldemar Kalitka sala wiejska Eugeniusz Marach
22 13.02.19 Solec Nowy Waldemar Kalitka sala wiejska Eugeniusz Marach
23 13.02.19 Starkowo Janusz Frąckowiak sala wiejska Patrycja Śledź
24 14.02.19 Wieleń Waldemar Kalitka Ośr. Wypoczynkowy KROKUS Danuta Słodnik
25 14.02.19 Przemęt Janusz Frąckowiak, sala wiejska Irena Mikołajczak

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2018
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):29.01.2019
  • Nr aktu prawnego:
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Metryczka

wytworzono: 29.01.2019 przez: Danuta Słodnik
opublikowano: 04.02.2019, 10:15 przez: Jakub Górny
zmodyfikowano: 04.02.2019, 10:16 przez: Jakub Górny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 64

Rejestr zmian