Jadwiga Józefowska

Kierownik Wydziału

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

Do obowiązków należy:

1.      Kierowanie pracą podległych pracowników referatu, a w szczególności:

1)      nadzorowanie terminowości prowadzonych spraw;

2)      właściwa organizacją pracy zapewniająca ciągłość realizowanych zadań;

3)      wstępne akceptowanie propozycji podnoszenia kwalifikacji zawodowych podległych pracowników w zakresie szkoleń zewnętrznych;

4)      przeprowadzanie ocen sformalizowanych i bieżących (tzw. ocena nieformalna) oraz badanie potrzeb szkoleniowych;

5)      przygotowywanie projektów opisu stanowiska pracy i określenie zakresu kompetencji
i zadań oraz upoważnień;

6)      prowadzenie bieżącej kontroli realizowanych zadań;

7)      sygnalizowanie  zmian w prawie  mających znaczenie w realizacji zadań;

8)      wdrażanie nowozatrudnionych, praktykantów i stażystów w zakres obowiązków
i monitorowanie realizowanych przez nich zadań;

9)      nadzorowanie czynności praktycznego stosowania  instrukcji kancelaryjnej oraz innych uregulowań organizacyjnych określonych w odrębnych zarządzeniach.

2.      Współdziałanie z Sekretarzem Gminy przy opracowywaniu ostatecznego dokumentu opisu stanowiska pracy i określenie zakresu kompetencji i zadań oraz w przeprowadzeniu naboru i służby przygotowawczej w zakresie kierowanego referatu.

3.      Prowadzenie spraw dotyczących podziałów nieruchomości.

4.      Prowadzenie spraw dotyczących opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości oraz ewidencji w tym zakresie.

Metryczka

wytworzono: 19.02.2019 przez: Joanna Skrzypczak
opublikowano: 19.02.2019, 08:42 przez: Joanna Skrzypczak
zmodyfikowano: 30.05.2019, 12:08 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 135

Rejestr zmian

uaktualniono: 30.05.2019, 12:08 przez: Liwia Sterna Jadwiga Józefowska
uaktualniono: 18.04.2019, 14:57 przez: Liwia Sterna Jadwiga Józefowska
uaktualniono: 30.03.2019, 17:07 przez: Liwia Sterna Jadwiga Józefowska
utworzono: 19.02.2019, 08:42 przez: Joanna Skrzypczak Jadwiga Józefowska