OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi wraz ze zjazdami i odwodnieniem w m. Sączkowo

OBWIESZCZENIE
O WYDANIU POSTANOWIENIA

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 1945) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 12.02.2019 roku (data wpływu 18.02.2019 r.) przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie postanowienia znak PZD.4200.16.2019 o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi wraz ze zjazdami i odwodnieniem w m. Sączkowo. Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 263, 212, 170 w m. Sączkowo.

Przemęt. Powiatowy Zarząd Dróg uzgadnia projekt decyzji w odniesieniu do pasa drogowego drogi powiatowej nr 3820P (dz. nr 263).

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):19.02.2019
  • Nr aktu prawnego:RNP.6733.1.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Metryczka

wytworzono: 19.02.2019 przez: Izabela Litkowska
opublikowano: 21.02.2019, 13:02 przez: Jakub Górny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 43

Rejestr zmian