Gmina Przemęt ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n. ” Budowa ul. Biała Góra w Przemęcie wraz z odwodnieniem”

RI.271.3.2019

Przemęt 2019-03-08

Gmina Przemęt

ul. Jagiellońska 8

64-234 Przemęt

 

 

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) prowadzone w  trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Budowa ul. Biała Góra w Przemęcie wraz z odwodnieniem”

 

 

 

 

 

 

 

  • Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
  • Status zamówienia:
  • Zamawiający:Urząd Gminy Przemęt
  • Data ogłoszenia:08.03.2019
  • Data ważności:26.03.2019

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu
Siwz Z Zalacznikami
Informacja z otwarcia ofert
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Metryczka

wytworzono: 08.03.2019 przez: Maja Flieger
opublikowano: 08.03.2019, 11:00 przez: Maja Flieger
zmodyfikowano: 17.04.2019, 12:20 przez: Maja Flieger
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 273

Rejestr zmian