OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania, rozbudowie i przebudowie budynku sali wiejskiej w Błotnicy na placówkę „Dom Dziennego Pobytu Senior +/Środowiskowy Dom Pomocy i Żłobek Maluch +”.

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 06.03.2019 roku (data wpływu 07.03.2019 r.) przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie postanowienia znak PZD.4200.46.2019 o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania, rozbudowie i przebudowie budynku sali wiejskiej w Błotnicy na placówkę „Dom Dziennego Pobytu Senior +/Środowiskowy Dom Pomocy i Żłobek Maluch +”. Inwestycja zrealizowana będzie na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 63/6 w m. Błotnica.
Powiatowy Zarząd Dróg uzgadnia projekt decyzji w odniesieniu do pasa drogowego drogi powiatowej nr 3820P (dz. nr 149).
Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.
Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2018
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):08.03.2019
  • Nr aktu prawnego:
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Metryczka

wytworzono: 08.03.2019 przez: Edyta Przydróżna
opublikowano: 08.03.2019, 15:28 przez: Tomasz Konieczny
zmodyfikowano: 11.03.2019, 07:42 przez: Tomasz Konieczny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 30

Rejestr zmian