OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 06.03.2019 roku (data wpływu 07.03.2019 r.) przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie, postanowienia znak PZD.4200.41.2019 oraz o wydaniu w dniu 05.03.2019 roku (data wpływu 08.03.2019 r.) przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, postanowienia znak: WR.ZPU.7.521.76.2019.BB o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z zatokami i oświetleniem wzdłuż brzegu jeziora oraz budowie drogi z pasem pieszo-rowerowym i miejscami parkingowymi w m. Wieleń. Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 152/1, 125/4 w m. Wieleń.

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 1945 ze zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu:

  • w dniu 06.03.2019 roku (data wpływu 07.03.2019 r.) przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie, postanowienia znak PZD.4200.41.2019,
  • w dniu 05.03.2019 roku (data wpływu 08.03.2019 r.) przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, postanowienia znak: WR.ZPU.7.521.76.2019.BB

o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z zatokami i oświetleniem wzdłuż brzegu jeziora oraz budowie drogi z pasem pieszo-rowerowym i miejscami parkingowymi w m. Wieleń. Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 152/1, 125/4 w m. Wieleń. Powiatowy Zarząd Dróg uzgadnia projekt decyzji w odniesieniu do pasa drogowego drogi powiatowej nr 3821P (dz. nr 148/9). Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze uzgadnia projekt decyzji w zakresie melioracji wodnych.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2018
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):12.03.2019
  • Nr aktu prawnego:RNP.6733.7.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Metryczka

wytworzono: 12.03.2019 przez: Izabela Litkowska
opublikowano: 12.03.2019, 13:40 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 48

Rejestr zmian