OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 13.03.2019 roku decyzji nr 8/2019 w sprawie zmiany decyzji Nr 4/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN-0,kV w celu wzrostu mocy w istniejącym obiekcie (warsztat samochodowy zlokalizowany na działce nr 348/2 w m. Nowa Wieś gm. Przemęt).

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 13.03.2019 roku decyzji nr 8/2019 w sprawie zmiany decyzji Nr 4/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN-0,kV w celu wzrostu mocy w istniejącym obiekcie (warsztat samochodowy zlokalizowany na działce nr 348/2 w m. Nowa Wieś gm. Przemęt). Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 374/1, 354/1 położonych w miejscowości Nowa Wieś gm. Przemęt. Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):13.03.2019
  • Nr aktu prawnego:RNP.6733.5.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Metryczka

wytworzono: 13.03.2019 przez: Izabela Litkowska
opublikowano: 13.03.2019, 10:04 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 33

Rejestr zmian