OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z szafką kablową i złączem kablowo – pomiarowym w m. Siekowo.

RNP.6733.8.2019                                                                                                                                                                                                                                                          Przemęt, dnia 15 marca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
O WYDANIU POSTANOWIENIA

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

Wójt Gminy Przemęt

 

informuje o wydaniu w dniu 07.03.2019 roku (data wpływu 13.03.2019 r.) przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia znak GN.6123.109.2019 o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z szafką kablową i złączem kablowo – pomiarowym w m. Siekowo (inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 529, 522, 501/1, 519/1, 516, 523/1, 503/1, 504/1, 505/1, 506/1, 526/1, 526/2 w m. Siekowo). Starosta Wolsztyński uzgadnia projekt decyzji w odniesieniu ochrony gruntów rolnych zlokalizowanych na działach o nr ewid. 529, 523/1 i 526/2.
Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.
Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.

 

Data wywieszenia……………………….
Data zdjęcia ………………………….…

Przygotowała:
Edyta Przydrożna
Tel. 65 615 69 72 pok.12

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):15.03.2019
  • Nr aktu prawnego:RNP.6733.8.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Metryczka

wytworzono: 15.03.2019 przez: Edyta Przydróżna
opublikowano: 15.03.2019, 11:36 przez: Tomasz Konieczny
zmodyfikowano: 15.03.2019, 11:56 przez: Tomasz Konieczny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 22

Rejestr zmian