OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV, stacji transformatorowej kontenerowej, szafy kablowej i złącza kablowo-pomiarowego w obrębie ewidencyjnym Górsko i Radomierz (miejscowość Olejnica).

RNP.6733.9.2019                                                                                                                                                                                                                                                              Przemęt, dnia 15 marca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
O WYDANIU POSTANOWIENIA

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

Wójt Gminy Przemęt

 

informuje o wydaniu w dniu 08.03.2019 roku (data wpływu 13.03.2019 r.) przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia znak:GN.6123.108.2019 o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV, stacji transformatorowej kontenerowej, szafy kablowej i złącza kablowo-pomiarowego w obrębie ewidencyjnym Górsko i Radomierz (miejscowość Olejnica). Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 129/4, 129/1, 131/1, 145/1 w m. Górsko oraz 586, 607 w m. Radomierz.
Starosta Wolsztyński uzgadnia projekt decyzji w zakresie ochrony gruntów rolnych zlokalizowanych na działce nr 129/4 obręb Górsko.
Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości
i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.
Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.

 

Data wywieszenia……………………….
Data zdjęcia ………………………….…

 

Przygotowała:
Edyta Przydróżna
Tel. 65 615 69 72 pok.12

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):15.03.2019
  • Nr aktu prawnego:RNP.6733.8.2099
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Metryczka

wytworzono: 15.03.2019 przez: Edyta Przydróżna
opublikowano: 15.03.2019, 11:50 przez: Tomasz Konieczny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 32

Rejestr zmian