Gmina Przemęt ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: “Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy Przemęt w roku 2019”

RI.271.5.2019   

Przemęt 2019-03-25

 

Gmina Przemęt

  ul.Jagiellońska 8

64-234 Przemęt

 

 

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) prowadzone w  trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy Przemęt w roku 2019”

 

 

 

 

 

 

 

  • Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
  • Status zamówienia:
  • Zamawiający:Urząd Gminy Przemęt
  • Data ogłoszenia:25.03.2019
  • Data ważności:03.04.2019

Załączniki

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o zamówieniu
Siwz z załącznikami

Metryczka

wytworzono: 25.03.2019 przez: Maja Flieger
opublikowano: 25.03.2019, 10:18 przez: Maja Flieger
zmodyfikowano: 24.04.2019, 08:39 przez: Maja Flieger
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 267

Rejestr zmian