Obwieszczenie o wydaniu w dniu 29.03.2019 roku decyzji nr 13/2019 w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z zatokami i oświetleniem wzdłuż brzegu jeziora oraz budowy drogi z pasem pieszo-rowerowym i miejscami parkingowymi w m. Wieleń. Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 152/1 i 125/4 w m. Wieleń.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 29.03.2019 roku decyzji nr 13/2019 w sprawie  budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z zatokami i oświetleniem wzdłuż brzegu jeziora oraz budowy drogi z pasem pieszo-rowerowym i miejscami parkingowymi w m. Wieleń. Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 152/1 i 125/4 w m. Wieleń.

Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości
i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku|
w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):01.04.2019
  • Nr aktu prawnego:RNP.6733.8.2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Metryczka

wytworzono: 01.04.2019 przez: Izabela Litkowska
opublikowano: 01.04.2019, 14:20 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 57

Rejestr zmian