Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych – 2019

KONTROLE  PRZEPROWADZANE PRZEZ PODMIOTY W JEDNOSTKACH IM PODLEGŁYCH – 1711

 

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez podmioty w jednostkach im podległych w  2019 roku
1. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 3/2019 z dnia 11.03.2019 r.
TERMIN KONTROLI 18.03.2019 r. do 25.03.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola problemowa w GCKiB w Przemęcie
w zakresie:

– kontroli prawidłowości zawierania  i wykonania umów, dotrzymywania terminów, naliczania kar umownych, itp. weryfikacja zawierania aneksów,

– kontrola finansowa obejmująca: prowadzenie kontroli dowodów księgowych oraz inwentaryzacji majątku,

– kontroli rozliczania dotacji podmiotowej w zakresie wydatkowania środków na wynagrodzenia pracowników,

– sprawdzenie zrealizowanych zadań w zakresie wyznaczonym statutem przez instytucję
(w szczególności zadań realizowanych przez bibliotekę)

PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół kontroli z dnia 4.04.2019 r.  został zarejestrowany pod numerem KZ.1711.1.2019, jest
do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo  nr  GCKiB.0900.1.2019  z dnia 12.04.2019 r.
2. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 43/2019 z dnia 23.08.2019 r.
TERMIN KONTROLI 27.08.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola  doraźna w zakresie powierzenia mienia i majtku Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół kontroli z dnia 29.08.2019 r.  został zarejestrowany pod numerem KZ.1711.2.2019, jest
do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ———————–
3. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr  44/2019 z dnia 28.08.2019 r.
TERMIN KONTROLI 29.08.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola doraźna w zakresie powierzenia mienia i majątku Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Mochach
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół kontroli z dnia 29.08.2019 r.  został zarejestrowany pod numerem KZ.1711.3.2019, jest
do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ——————————————
4. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr  48/2019 z dnia 18.09.2019 r.
TERMIN KONTROLI 27.09.2019 r. do 4.10.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola prawidłowości udzielania zamówień
o wartości 30 tyś euro  (netto) zgodnie z wewnętrzną regulacją w GOPS w Przemęcie . Rok kontroli 2018.
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół kontroli z dnia 4.10.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1711.4.2019 , jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo nr K.0300.1.2019 z dnia 16.10.2019 r.

 

Metryczka

wytworzono: 23.04.2019 przez: Jakub Górny
opublikowano: 23.04.2019, 08:19 przez: Jakub Górny
zmodyfikowano: 21.04.2020, 12:16 przez: Anna Wojciechowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 183

Rejestr zmian

uaktualniono: 21.04.2020, 12:16 przez: Anna Wojciechowska Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych - 2019
uaktualniono: 07.01.2020, 14:37 przez: Anna Wojciechowska Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych - 2019
uaktualniono: 25.09.2019, 12:57 przez: Anna Wojciechowska Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych - 2019
utworzono: 23.04.2019, 08:19 przez: Jakub Górny Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych - 2019