Kontrole wewnętrzne w podmiocie – 2019

KONTROLA  WEWNĘTRZNA W PODMIOCIE  – 1712

Wykaz kontroli wewnętrznych  w Urzędzie Gminy Przemęt przeprowadzonych w  2019 roku
1. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr  1/2019  Wójta Gminy Przemęt z dnia 03.01.2019 r.
TERMIN KONTROLI 08.01.2019 r. – 14.01.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2018 r. – Referat Organizacyjno-Prawny
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół kontroli z dnia 15.01.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.1.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej
(pok. nr 19).

 

UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych)
2. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 5/2019  Wójta Gminy Przemęt z dnia 21.01.2019 r.
TERMIN KONTROLI 25.01.2019 r. – 31.01.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2018 r. – Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości
i Planowania Przestrzennego
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół kontroli z dnia 5.02.2019 r.  został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.2.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej
(pok. nr 19).
UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 5.03.2019 r.
3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 10/2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 29.01.2019 r.
TERMIN KONTROLI 06.02.2019 r. do 07.02.2019 r.

18.02. 2019 r. do 20.02.2019 r.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2018 r. – Referat Spraw Obywatelskich i USC
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 22.02.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.3.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 2.03.2019 r. nr SO.530.11.2019
4. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 13/2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 20.02.2019 r.
TERMIN KONTROLI 25.02.2019 r. do 26.02.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2018 r. – Referat Rozwoju Gminy
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli  z dnia 28.02.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.4.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie  – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ———-
5. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 14/2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 25.02.2019 r.
TERMIN KONTROLI 01.03.2019 r. do 07.03.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2018 r. – Referat Budżetu i Finansów
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 7.03.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.5.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ———-
6. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt

 

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 8/2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 3.04.2019 r.
TERMIN KONTROLI 11.04.2019 r. do 16.04.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola w zakresie tworzenia, generowania i wysyłania jednolitych plików kontrolnych gminy jako jednostki organizacyjnej oraz gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. Rok kontroli 2018/2019
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 17.04.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.6.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok.19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ———–
7. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 15/2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 17.04.2019 r.
TERMIN KONTROLI 24.04.2019 r. do 25.04.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Tworzenie i aktualizacja kart informacyjnych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz USC. Rok kontroli 2019
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 26.04.2019 r. został zarejestrowany pod numerem  KZ.1712.7.2019, jest do wglądu  w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok.19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych)  Pismo z dnia 13.05.2019 r.
8. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 18/2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 23.04.2019 r.
TERMIN KONTROLI 29.04.2019 r. do 30.04.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Tworzenie i aktualizacja kart informacyjnych w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska Nieruchomości
i Planowania Przestrzennego. Rok kontroli 2019
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 06.05.2019 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.8.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w  Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok.19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 17.05.2019 r.
9. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt

 

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 19/2019 z dnia 6.05.2019 r.
TERMIN KONTROLI 13.05.2019 r. do 17.05.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola prawidłowości zawierania, wykonywania umów, dotrzymywania terminów, naliczania kar umownych   itd., weryfikacja aneksów. Rok kontroli 2018 (Wydział Rozwoju Gminy)
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 23.05.2019 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.9.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej  (pok.19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo  nr RI.0643.5.2019 z dnia 6.06.2019 r.
10. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt

 

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 24/2019 z dnia 21.05.2019 r.
TERMIN KONTROLI 28.05.2019 r. 29.05.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola w zakresie tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Wydziale Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu. Rok kontroli 2019
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół  kontroli z dnia 30.05.2019 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.10.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej  (pok.19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 10.06.2019 r.
11. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt

 

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 28/2019 z dnia 03.06.2019 r.
TERMIN KONTROLI 07.06.2019 r. do 10.06.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola w zakresie tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Wydziale Finansów i Budżetu.

Rok kontroli 2019

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 11.06.2019 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.11.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej  (pok.19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 21.06.2019 r.
12. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt

 

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 30/2019 z dnia 11.06.2019 r.
TERMIN KONTROLI 17.06.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola w zakresie tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Wydziale Organizacyjnym.

Rok kontroli 2019

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół  kontroli z dnia 18.06.2019 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.12.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej  (pok.19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) —————————–
13. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt

 

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 32/2019 z dnia 25.06.2019 r.
TERMIN KONTROLI 02.07.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola w zakresie tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Wydziale Rozwoju Gminy. Rok kontroli 2019
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 3.07.2019 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.13.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej  (pok.19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych)  
14. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt

 

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 33/2019 z dnia 08.07.2019 r.
TERMIN KONTROLI 09.07.2019 r. do 10.07.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola doraźna  wszystkich wydziałów w Urzędzie Gminy Przemęt w zakresie publikacji zarządzeń w BIP  Gminy Przemęt
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 12.07.2019 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.14.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej  (pok.19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo nr SO.530.83.2019 z dnia 22.07.2019 r., pismo RN z 22.07.2019 r., pismo OR z 19.07.2019 r., pismo FN z 18.07.2019 r.
15. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt

 

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 34/2019 z dnia 17.07.2019 r.
TERMIN KONTROLI 24.07.2019 r. do 30.07.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola sporządzania aktów stanu cywilnego w trybie czynności materialno-technicznych
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 31.07.2019 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.15.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok.19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo nr SO.530.84.2019 z dnia 29.08.2019 r.
16. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt

 

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 46/2019 z dnia 04.09.2019 r.
TERMIN KONTROLI 12.09.2019 r. do 18.09.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola najmu świetlic wiejskich w zakresie prowadzenia dokumentacji.
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 20.09.2019 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.16.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej  (pok.19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 26.09.2019 r.
17. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt

 

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 50/2019 z dnia 17.10.2019 r.
TERMIN KONTROLI 24.10.2019 r. do 30.10.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną. Rok kontroli: 2017, 2018, 2019.
PROTOKÓŁ KONTROLI Odstąpiono od przeprowadzenia czynności kontrolnych ww. zakresie z uwagi na brak dokumentacji do kontroli. W latach 2017-2019 do Urzędu nie wpływały wnioski
o uzyskanie pozwolenia na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną i nie wydano żadnego zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną.
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ————————————-
18. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt

 

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 57/2019 z dnia 28.10.2019 r.
TERMIN KONTROLI 6.11.2019 r. do 15.11.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji w zakresie urlopów osób zatrudnionych w Urzędzie, a w szczególności: urlopy wypoczynkowe, urlopy macierzyńskie, urlopy rodzicielskie, urlopy wychowawcze, urlopy bezpłatne.
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 15.11.2019 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.18.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej  (pok.19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 27.11.2019 r.
19. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt

 

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 61/2019 z dnia 04.12.2019 r.
TERMIN KONTROLI 11.12.2019 r. do 20.12.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola prawidłowości udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne). Rok kontroli 2019
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 02.01.2020 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.19.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej  (pok.19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 15.01.2020 r.

 

 

 

 

Metryczka

wytworzono: 23.04.2019 przez: Jakub Górny
opublikowano: 23.04.2019, 08:16 przez: Jakub Górny
zmodyfikowano: 17.01.2020, 14:30 przez: Anna Wojciechowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 167

Rejestr zmian

uaktualniono: 17.01.2020, 14:30 przez: Anna Wojciechowska Kontrole wewnętrzne w podmiocie - 2019
uaktualniono: 07.01.2020, 14:06 przez: Anna Wojciechowska Kontrole wewnętrzne w podmiocie - 2019
uaktualniono: 25.09.2019, 12:43 przez: Anna Wojciechowska Kontrole wewnętrzne w podmiocie - 2019
uaktualniono: 25.09.2019, 12:35 przez: Anna Wojciechowska Kontrole wewnętrzne w podmiocie - 2019
uaktualniono: 25.09.2019, 12:20 przez: Anna Wojciechowska Kontrole wewnętrzne w podmiocie - 2019
uaktualniono: 19.07.2019, 13:13 przez: Anna Wojciechowska Kontrole wewnętrzne w podmiocie - 2019
uaktualniono: 29.05.2019, 08:36 przez: Anna Wojciechowska Kontrole wewnętrzne w podmiocie - 2019
uaktualniono: 29.05.2019, 08:31 przez: Anna Wojciechowska Kontrole wewnętrzne w podmiocie - 2019
utworzono: 23.04.2019, 08:16 przez: Jakub Górny Kontrole wewnętrzne w podmiocie - 2019