Proponowany porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Przemęt

Termin: 25.04.2019, g. 14:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 – 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres pomocy oraz tryb postępowania, w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przemęt.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przemęt.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasady korzystania z kąpieliska Gminy Przemęt w Osłoninie.
 12. Podjecie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2019 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej “Konwalia”
 14. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 Gminy Przemęt.
 15. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Postanowienia.docx
Uzasadnienie.docx
Zal Nr 1.pdf
Zal Nr 2.pdf
Zal Nr 3.pdf
Zal Nr 4.pdf
Zal Nr 5.xls
Zal Nr 6 Dotacje.docx
Zalacznik Nr 7 Fs.docx
Objasnienia.docx
Postanowienia.docx
Zal Nr 1.pdf
Zal Nr 2.pdf
10. Projekt Nowy Regulaminu Stypendium Wojta.pdf
11. Projekt Uchwaly Program Loklany Stypendia I Nagrody Dla Uczniow.pdf
12. Projekt Uchwaly 2019 Regulamin Kapieliska.pdf
13. Uchwala Projekt Kapielisko 2019.pdf
Uchwala W Sprawie Utworzenia Spoldzielni Socjalnej Konwalia.pdf
14. Ocena Zasobow Pomocy Spolecznej Na 2018 Rok Gminy Przemet.pdf

Metryczka

wytworzono: 23.04.2019 przez: Jakub Górny
opublikowano: 23.04.2019, 15:00 przez: Jakub Górny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 81

Rejestr zmian

utworzono: 23.04.2019, 15:00 przez: Jakub Górny Proponowany porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Przemęt