OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 15.04.2019 roku (data wpływu 19.04.2019 r.) przez PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu postanowienia znak WR.RPP.611.424.2019.el o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie uzgodnienia projektu decyzji na podstawie art. 166 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz postanowienia znak: WR.RPP.611.424.2.2019.el o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej w Starkowie wraz z przebudową części istniejącej kanalizacji deszczowej i budową nowego odcinka kanalizacji deszczowe

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 1945 ze zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 15.04.2019 roku (data wpływu 19.04.2019 r.) przez PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu postanowienia znak WR.RPP.611.424.2019.el o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie uzgodnienia projektu decyzji na podstawie art. 166 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz postanowienia znak: WR.RPP.611.424.2.2019.el o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej w Starkowie wraz z przebudową części istniejącej kanalizacji deszczowej i budową nowego odcinka kanalizacji deszczowej. Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 37/4, 37/3, 255/1, 255/2, 103 w m. Starkowo.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.

Metryczka

wytworzono: 24.04.2019 przez: Izabela Litkowska
opublikowano: 24.04.2019, 10:12 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 16

Rejestr zmian