Protokół inwentaryzacyjny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wójt Gminy Przemęt informuje o wywieszeniu w dniu 08.05.2019r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8 oraz zamieszczeniu

w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.przemet.pl na okres 30 dni

protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działką nr 642 o pow. 0,25 ha, położonej w Przemęcie.

Po upływie ww. terminu tut. organ wystąpi do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem
o nieodpłatne przekazanie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Przemęt         zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

  • Data ważności:07.06.2019
  • Osoba odpowiedzialna:Patrycja Śledź

Załączniki

Protokól Inwentaryzacyjny

Metryczka

wytworzono: 09.05.2019 przez: Patrycja Śledź
opublikowano: 09.05.2019, 14:11 przez: Tomasz Konieczny
zmodyfikowano: 09.05.2019, 14:17 przez: Tomasz Konieczny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 47

Rejestr zmian

uaktualniono: 09.05.2019, 14:17 przez: Tomasz Konieczny Protokół inwentaryzacyjny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
uaktualniono: 09.05.2019, 14:14 przez: Tomasz Konieczny Protokół inwentaryzacyjny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
utworzono: 09.05.2019, 14:11 przez: Tomasz Konieczny Protokół inwentaryzacyjny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa