ZARZĄDZENIE NR 12.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Przemęt do sporządzania, aktualizacji i podpisywania spisu wyborców do Parlamentu Europejskiego.

 

OR.120.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                            Przemęt, 2019-05-17

 

 

ZARZĄDZENIE NR 12.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 17 maja 2019 r.

 

 

w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Przemęt do sporządzania, aktualizacji i podpisywania  spisu wyborców do Parlamentu Europejskiego.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 26 § 10 i 11  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r.w sprawie spisu wyborców ( Dz. U. z 2015 r. poz. 5 oraz z 2019 r. poz. 727 ), zarządza się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Panią Arletę Thiel –inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Przemęt do sporządzania, aktualizacji i podpisywania spisu wyborców w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się upoważnionemu pracownikowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Przygotowała:

Arleta Thiel

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Nieobowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):17.05.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.120.12.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

OR.120.12.2019

Metryczka

wytworzono: 17.05.2019 przez: Arleta Thiel
opublikowano: 21.05.2019, 13:09 przez: Irena Mikołajczak
zmodyfikowano: 19.07.2019, 14:49 przez: Irena Mikołajczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 49

Rejestr zmian