OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 27 maja 2019 roku (data wpływu 30.05.2019 r.) przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w m. Solec

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 1945 ze zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 27 maja 2019 roku (data wpływu 30.05.2019 r.) przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim postanowienia znak PO.ZPU.1.521.241.2019.AC o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w m. Solec. Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych nr ewid.: 279, 508/1 i 508/2 w m. Solec.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):03.06.2019
  • Nr aktu prawnego:RNP.6733.4.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Metryczka

wytworzono: 03.06.2019 przez: Izabela Litkowska
opublikowano: 03.06.2019, 12:22 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 20

Rejestr zmian