OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 28 maja 2019 roku (data wpływu 03.06.2019 r.) przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie (utwardzeniu) drogi gminnej – ul. Sportowej oraz połączeniu ul. Sportowej z ulicą i chodnikiem przy plaży gminnej wraz z odwodnieniem w m. Osłonin.

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 1945 ze zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 28 maja 2019 roku (data wpływu 03.06.2019 r.) przez Dyrektora PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu postanowienia znak WR.RPP.611.638.1.2019.ms w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie (utwardzeniu) drogi gminnej – ul. Sportowej oraz połączeniu ul. Sportowej z ulicą i chodnikiem przy plaży gminnej wraz z odwodnieniem w m. Osłonin. Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 117/1, 117/2, 130/3, 131/4, 250/1, 318, 197 w m. Osłonin w zakresie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz postanowienia znak WR.RPP.611.638.2.2019.ms w sprawie uzgodnienia ww. projektu decyzji w zakresie przedsięwzięć wymagających pozwolenia wodnoprawnego.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):05.06.2019
  • Nr aktu prawnego:RNP.6733.6.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Metryczka

wytworzono: 05.06.2019 przez: Izabela Litkowska
opublikowano: 05.06.2019, 10:45 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 62

Rejestr zmian