Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 24.09.2019 roku decyzji nr 23/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Kluczewskiej i ulicy Topolowej w Przemęcie wraz ze zjazdami i odwodnieniem

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 24.09.2019 roku decyzji nr 23/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Kluczewskiej i ulicy Topolowej w Przemęcie wraz ze zjazdami i odwodnieniem na dz. ozn. nr ewid. 509, 429, 504, 478, 493, 488/2 w obrębie m. Przemęt.

Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2018
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):24.09.2019
  • Nr aktu prawnego:RN.6733.14.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Metryczka

wytworzono: 25.09.2019 przez: Izabela Litkowska
opublikowano: 25.09.2019, 14:52 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 40

Rejestr zmian