OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 18.11.2019 roku decyzji nr 26/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie ulicy Podgórnej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś” planowanej do realizacji na działkach nr ew. 354/1, 386/3, 386/5, 400/9 obręb Nowa Wieś, gmina Przemęt.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 18.11.2019 roku decyzji nr 26/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie ulicy Podgórnej wraz ze zjazdami
i odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś” planowanej do realizacji na działkach nr ew. 354/1, 386/3, 386/5, 400/9 obręb Nowa Wieś, gmina Przemęt.

Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):18.11.2019
  • Nr aktu prawnego:RN.6733.21.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie RN.6733.21.2019

Metryczka

wytworzono: 18.11.2019 przez: Klaudia Mierzwinska
opublikowano: 19.11.2019, 10:57 przez: Klaudia Mierzwinska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 10

Rejestr zmian