OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA w dniu 12.11.2019 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg oraz w dniu 13.11.2019 roku przez Starostę Wolsztyńskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN oraz stacji transformatorowej na działkach o nr ewid. 2545/1, 2562, 2836, 2842/6, 2842/8, 2843, 2862, 2777 w m. Przemęt

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 1945 z późn. zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 12.11.2019 roku (data wpływu: 13.11.2019r.) przez Powiatowy Zarząd Dróg postanowienia znak PZD.4200.223.2019 oraz o wydaniu w dniu 13.11.2019 roku (data wpływu 18.11.2019 r.) przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia znak GN.6123.687.2019
o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN oraz stacji transformatorowej na działkach o nr ewid. 2545/1, 2562, 2836, 2842/6, 2842/8, 2843, 2862, 2777 w m. Przemęt.

Starosta Wolsztyński uzgadnia projekt decyzji w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Z treścią postanowień zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):19.11.2019
  • Nr aktu prawnego:RN.6733.22.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie O Postanowieniach RN.6733.22.2019

Metryczka

wytworzono: 19.11.2019 przez: Klaudia Mierzwinska
opublikowano: 20.11.2019, 08:49 przez: Klaudia Mierzwinska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 4

Rejestr zmian