Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. zmiany warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na legalizacji budynku letniskowego w miejscowości Wieleń

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie zmiany warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na legalizacji budynku letniskowego na działce o numerze ewidencyjnym 154
w Wieleniu, w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy.

Z aktami w sprawie można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku  w godz. od 730 do 1530.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie https://przemet.com/typy-tresci/akty-prawne/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt i sołectwa Wieleń.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):28.11.2019
  • Nr aktu prawnego:RN.6730.111.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt O Możliwości Zapoznania Się Z Aktami Sprawy RN.6730.111.2019

Metryczka

wytworzono: 28.11.2019 przez: Małgorzata Kurzawa
opublikowano: 28.11.2019, 10:40 przez: Daria Kwinto
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 16

Rejestr zmian