Obwieszczenie Wojta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia przez PZD w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego – ulica Zachodnia i Wiejska w miejscowości Błotnica

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 1945 z późn. zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 10.12.2019 roku (data wpływu 12.12.2019 r.) przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie postanowienia znak PZD.42000.247.2017 o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego – ulica Zachodnia i Wiejska, na działkach o numerach ewidencyjnych 18, 25/3, 189/2, 40/3 w miejscowości Błotnica. Zarząd Dróg uzgadnia projekt decyzji w odniesieniu do pasa drogowego drogi powiatowej nr 3821P

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2018
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):13.12.2019
  • Nr aktu prawnego:RN.6733.29.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Metryczka

wytworzono: 13.12.2019 przez: Izabela Litkowska
opublikowano: 13.12.2019, 13:27 przez: Izabela Litkowska
zmodyfikowano: 13.12.2019, 13:29 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 16

Rejestr zmian