Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 31.12.2019 roku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego – ulica Zachodnia i Wiejska w miejscowości Błotnica

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 31.12.2019 roku decyzji nr 30/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego – ulica Zachodnia i Wiejska, na działkach o numerach ewidencyjnych 18, 25/3, 189/2, 40/3 w miejscowości Błotnica, gmina Przemęt.

Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2018
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):31.12.2019
  • Nr aktu prawnego:RN.6733.29.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie O Wydaniu Decyzji CP Dot. Budowy Linii Kablowej Oświetlenia Ulicznego W M. Błotnica

Metryczka

wytworzono: 31.12.2019 przez: Izabela Litkowska
opublikowano: 02.01.2020, 10:06 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 16

Rejestr zmian