Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 13.02.2020 roku decyzji nr 5/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P w miejscowości Wieleń.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 13.02.2020 roku decyzji nr 5/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P w miejscowości Wieleń. Inwestycja przebiegać będzie po działkach oznaczonych nr ewid. 120/1, 122/7, 122/5, 133/2, 133/1, 118/5, 120/2, 134, 140/1, 130/2, 128/23, 140/2, 128/24, 127/12, 152/1, 125/4, 125/3, 159/7, 159/8, 164/13, 165/5, 168 w m. Wieleń oraz 196/11, 197, 192/22, 138/3, 133, 117/2, 131/3, 131/4, 117/1, 117/3 w m. Osłonin.

Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):13.02.2020
  • Nr aktu prawnego:RN.6733.3.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji 5.2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 5.2020 podpisane

Metryczka

wytworzono: 13.02.2020 przez: Izabela Litkowska
opublikowano: 14.02.2020, 09:13 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 51

Rejestr zmian