Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego w m. Kluczewo

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 1945 z późn. zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 07.02.2020 roku (data wpływu 12.02.2019 r.) przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu postanowienia znak: WR.RPP.611.179.2020.el o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego w m. Kluczewo. Inwestycja przebiegać będzie po działce oznaczonej nr ewid. 652/3 w m. Kluczewo, gmina Przemęt.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):17.02.2020
  • Nr aktu prawnego:RN.6733.1.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez RZGW we Wrocławiu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez RZGW we Wrocławiu podpisane

Metryczka

wytworzono: 17.02.2020 przez: Izabela Litkowska
opublikowano: 17.02.2020, 08:33 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 72

Rejestr zmian