Obwieszenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowień przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego oraz Starostę Wolsztyńskiego uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowejSN-15 kV oraz nn-0,4 kV, złączy kablowo-pomiarowych, słupa SN-15 kV oraz stacji transformatorowej na działkach nr 523, 522, 530, 594, 550/3 w m. Nowa Wieś.

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293.) oraz  art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

 

Wójt Gminy Przemęt

 

informuje o wydaniu postanowień:

– w dniu 24.02.2020 roku (data wpływu 27.02.2019 r.) przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego postanowienia znak: ID.672.48.2020

– w dniu 21 lutego 2020 (data wpływu 27.02.2020) przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia znak: GN.6123.123.2020

o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowejSN-15 kV oraz nn-0,4 kV, złączy kablowo-pomiarowych, słupa SN-15 kV oraz stacji transformatorowej na działkach nr 523, 522, 530, 594, 550/3 w m. Nowa Wieś.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):04.03.2020
  • Nr aktu prawnego:RN.6733.5.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie

Metryczka

wytworzono: 04.03.2020 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 05.03.2020, 15:16 przez: Tomasz Konieczny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 3

Rejestr zmian