Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku letniskowego ośmiolokalowego na działkach o numerach ewidencyjnych 127/6 i 127/7 obręb Wieleń

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

 

Wójt Gminy Przemęt

 

informuje o wydaniu w dniu 16 marca 2020 roku  Decyzji o warunkach zabudowy Nr 58/2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku letniskowego ośmiolokalowego na działkach o numerach ewidencyjnych 127/6 i 127/7 obręb Wieleń gm. Przemęt.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacja sprawy można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku  w godz. od 730 do 1530.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 49b ustawy k.p.a. na żądanie strony, Organ udostępni stronie odpis decyzji nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku o jego udostępnienie. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie https://przemet.com/typy-tresci/akty-prawne/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt i sołectwa Wieleń.

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):17.03.2020
  • Nr aktu prawnego:RN.6730.25.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie

Metryczka

wytworzono: 17.03.2020 przez: Małgorzata Kurzawa
opublikowano: 18.03.2020, 14:27 przez: Tomasz Konieczny
zmodyfikowano: 18.03.2020, 14:31 przez: Tomasz Konieczny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 9

Rejestr zmian