Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 846, 81/3, 219/8, 219/12, 179 w m. Bucz,

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Przemęt

 

informuje o wydaniu w dniu 29.05.2020 roku decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 846, 81/3, 219/8, 219/12, 179 w m. Bucz, gmina Przemęt.

Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):29.05.2020
  • Nr aktu prawnego:RN.6733.15.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Przemę O Wydaniu Decyzji 29.05.2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt O Wydaniu Decyzji RN.6733.15.2020

Metryczka

wytworzono: 29.05.2020 przez: Izabela Czeszyńska
opublikowano: 29.05.2020, 13:29 przez: Daria Kwinto
zmodyfikowano: 29.05.2020, 13:30 przez: Daria Kwinto
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 10

Rejestr zmian