Obwieszczenie Wójta gminy Przemęt o wydaniu w dniu 30.06.2020 roku decyzji nr 16/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w obrębie m. Bucz.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 30.06.2020 roku decyzji nr 16/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w obrębie m. Bucz. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 863, 81/3, 219/8, 219/12, 179 obręb Bucz, gmina Przemęt.

Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):30.06.2020
  • Nr aktu prawnego:RN.6733.17.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji wersja WCAG
Obwieszczenie o wydaniu decyzji RN.6733.17.2020 skan

Metryczka

wytworzono: 30.06.2020 przez: Izabela Litkowska
opublikowano: 02.07.2020, 09:05 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 40

Rejestr zmian