Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 10.07.2020 roku decyzji nr 17/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przemęt – ul. Zdrojowa, Starkowska, Jagiellońska oraz oświetlenia przejścia dla pieszych

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 10.07.2020 roku decyzji nr 17/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przemęt – ul. Zdrojowa, Starkowska, Jagiellońska oraz oświetlenia przejścia dla pieszych, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 626/2, 695, 857, 672/4, 678/1 obręb Przemęt, gmina Przemęt. Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):10.07.2020
  • Nr aktu prawnego:RNP.6733.18.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RN.6733.18.2020 wersja WCAG
Obwieszczenie o wydaniu decyzji RN.6733.18.2020 skan

Metryczka

wytworzono: 10.07.2020 przez: Izabela Litkowska
opublikowano: 13.07.2020, 08:36 przez: Izabela Litkowska
zmodyfikowano: 13.07.2020, 08:37 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 11

Rejestr zmian