Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Mochy

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na działkach o numerach ewidencyjnych 1242/14, 1242/13, 499, 404/7, 404/8 w m. Mochy, gmina Przemęt.

Ze złożonym wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w wyżej wymienionej sprawie można zapoznać się w terminie 7 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.

Wnioski i uwagi w poniższej sprawie można składać osobiście w Urzędzie Gminy Przemęt lub listownie na adres urzędu w ciągu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):04.08.2020
  • Nr aktu prawnego:RN.6733.35.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RN.6733.35.2020 wersja WCAG
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RN.6733.35.2020 skan

Metryczka

wytworzono: 04.08.2020 przez: Izabela Litkowska
opublikowano: 05.08.2020, 17:27 przez: Izabela Litkowska
zmodyfikowano: 06.08.2020, 08:20 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 6

Rejestr zmian