Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 27.07.2020 roku (data wpływu 30.07.2020 r.) przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego postanowienia znak: ID.672.161.2020 o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej – ulicy Morenowej w m. Mochy na działkach o numerach ewidencyjnych: 879, 1303/6 w m. Mochy, gmina Przemęt

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 27.07.2020 roku (data wpływu 30.07.2020 r.) przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego postanowienia znak: ID.672.161.2020 o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej – ulicy Morenowej w m. Mochy na działkach o numerach ewidencyjnych: 879, 1303/6 w m. Mochy, gmina Przemęt.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniach.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):04.08.2020
  • Nr aktu prawnego:
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego
Obwieszczenie o postanowieniu Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego wersja WCAG

Metryczka

wytworzono: 04.08.2020 przez: Sylwia Kurpisz
opublikowano: 05.08.2020, 09:54 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 1

Rejestr zmian