Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Wójta Gminy Przemęt postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Błotnica ul. Szkolna 19

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 19.08.2020 roku przez Wójta Gminy Przemęt postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Błotnica ul. Szkolna 19 na działce o numerze ewidencyjnym 63/6 obręb Błotnica, gmina Przemęt. Inwestycja przebiegać będzie po działkach o numerach ewidencyjnych: 63/6, 149, 74/1, 248/1 w m. Błotnica.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):19.08.2020
  • Nr aktu prawnego:RN.6733.34.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie o postanowieniu - zwieszenie postępowania RN.6733.34.2020 wersja WCAG
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania RN.6733.34.2020

Metryczka

wytworzono: 19.08.2020 przez: Izabela Litkowska
opublikowano: 21.08.2020, 11:07 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 2

Rejestr zmian