Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 04.09.2020 roku (data wpływu 09.09.2020 r.) przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia znak: GN.6123.537.2020 o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na działkach o numerach: 170/2, 170/7, 170/11 w obrębie ewidencyjnym Starkowo, gmina Przemęt

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 04.09.2020 roku (data wpływu 09.09.2020 r.) przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia znak: GN.6123.537.2020 o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na działkach o numerach: 170/2, 170/7, 170/11 w obrębie ewidencyjnym Starkowo, gmina Przemęt.

            Starosta Wolsztyński uzgadnia projekt decyzji w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):14.09.2020
  • Nr aktu prawnego:RN.6733.38.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę RN.6733.38.2020
Obwieszczenie o postanowieniu Starosty Wolsztyńskiego RN.6733.38.2020 wersja WCAG

Metryczka

wytworzono: 14.09.2020 przez: Sylwia Kurpisz
opublikowano: 14.09.2020, 09:05 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 5

Rejestr zmian