Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 18 października 2021 roku postanowienia do Decyzji Nr 213/2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku portierni na działce o nr ewid.: 196/33 w obrębie miejscowości Osłonin, gmina Przemęt.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

 

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 18 października 2021 roku postanowienia do  Decyzji Nr 213/2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku portierni na działce o nr ewid.: 196/33
w obrębie miejscowości Osłonin, gmina Przemęt. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku  w godz. od 730 do 1530. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję, że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania. Zgodnie z art. 49b ustawy k.p.a. na żądanie strony, Organ udostępni stronie odpis decyzji nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku o jego udostępnienie. Odwołanie można wnieść w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie https://przemet.com/typy-tresci/akty-prawne/  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt oraz miejscowości Osłonin.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):18.10.2021
  • Nr aktu prawnego:PN.6730.171.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

PN.6730.171.2021 Obwieszczenie o postanowieniu - skan
PN.6730.171.2021 Obwieszczenie o postanowieniu - wersja WCAG

Metryczka

wytworzono: 18.10.2021 przez: Sylwia Szaranek
opublikowano: 18.10.2021, 13:01 przez: Sylwia Szaranek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 8

Rejestr zmian