Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 286/2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku letniskowego rekreacji indywidulanej na działce o nr ewid.: 154 w obrębie miejscowości Wieleń, gmina Przemęt

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 3 listopada 2021 roku Decyzji Nr 286/2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku letniskowego rekreacji indywidulanej na działce o nr ewid.: 154 w obrębie miejscowości Wieleń, gmina Przemęt.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku  w godz. od 730 do 1530.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję, że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 49b ustawy k.p.a. na żądanie strony, Organ udostępni stronie odpis decyzji nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku o jego udostępnienie.

Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie https://przemet.com/typy-tresci/akty-prawne/  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt oraz miejscowości Wieleń.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):03.11.2021
  • Nr aktu prawnego:PN.6730.275.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

PN.6730.275.2021 obwieszczenie o wydaniu decyzji wersja WCAG
Obwieszczenie o wydaniu decyzji PN.6730.275.2021 skan

Metryczka

wytworzono: 03.11.2021 przez: Sylwia Kurpisz
opublikowano: 03.11.2021, 12:32 przez: Sylwia Kurpisz
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 8

Rejestr zmian