Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o przekazaniu projektu decyzji warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie samodzielnego lokalu letniskowego (lokal 7) w budynku wielolokalowym na działce o numerze ewidencyjnym 196/32 w miejscowości Osłonin do uzgodnień

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

 

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

 

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie samodzielnego lokalu letniskowego (lokal nr 7) w budynku wielolokalowym na działce o numerze ewidencyjnym 196/32 w miejscowości Osłonin, gm. Przemęt w związku z art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt 6 i pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), pismem z dnia 3 listopada 2021 r., znak: PN.6730.300.2021, projekt decyzji został przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Zielonej Górze.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie https://przemet.com/typy-tresci/akty-prawne/?temat=&dotyczy=25&kadencja=&rodzaj=71&nr_aktu=&status=&data_podjecia_od=&data_podjecia_do=&sortby=data_dodania&sort=DESC&search=Zastosuj na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt oraz wsi Osłonin.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):03.11.2021
  • Nr aktu prawnego:PN.6730.300.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

PN.6730.300.2021 Obwieszczenie O Uzgodnieniach Wersja WCAG
PN.6730.300.2021 Obwieszczenie O Uzgodnieniach

Metryczka

wytworzono: 03.11.2021 przez: Klaudia Mierzwinska
opublikowano: 03.11.2021, 12:57 przez: Sylwia Kurpisz
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 8

Rejestr zmian