Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w m. Błotnica. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 137/5, 138/7, 189/2 i 127/2 w m. Błotnica, gmina Przemęt.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

o wydaniu w dniu 18.11.2021 (data wpływu: 22.11.2021 r.) przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego postanowienia znak: ID.672.240.2021 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w m. Błotnica. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 137/5, 138/7, 189/2 i 127/2 w m. Błotnica, gmina Przemęt.

Zarząd Powiatu uzgadnia projekt decyzji w odniesieniu do pasa drogowego drogi powiatowej.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):24.11.2021
  • Nr aktu prawnego:PN.6733.29.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie postanowienie Zarząd Powiatu wersja WCAG
Obwieszczenie postanowienie Zarząd Powiatu skan

Metryczka

wytworzono: 24.11.2021 przez: Sylwia Kurpisz
opublikowano: 24.11.2021, 08:24 przez: Sylwia Kurpisz
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 14

Rejestr zmian