Zarządzenie nr 61.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Przemęt”

OR.120.61.2021                                                                                                                                                                                                                          Przemęt, 2021-11-23

 

ZARZĄDZENIE NR 61.2021

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 23 listopada 2021 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Przemęt

 

Na podstawie art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 2 oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zarządza co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Przemęt
powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1) Julita Nitschke – przewodniczący

  2) Joanna Skrzypczak – sekretarz

  3) Mirosława Wojciechowska – członek

§ 2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                      WÓJT

                                                           /-/ Janusz Frąckowiak

 

 

 

Przygotowała:

Joanna Skrzypczak

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):23.11.2021
  • Nr aktu prawnego:OR.120.61.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Metryczka

wytworzono: 23.11.2021 przez: Joanna Skrzypczak
opublikowano: 03.12.2021, 08:20 przez: Joanna Skrzypczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 25

Rejestr zmian