ZAPROSZENIE DO KOMISJI KONKURSOWEJ – 2022 ROK

WÓJT GMINY PRZEMĘT zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z  2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej.

Załączniki

Zaproszenie
Formularz Zgłoszenia

Metryczka

wytworzono: 20.12.2021 przez: Izabella Skibska
opublikowano: 20.12.2021, 15:33 przez: Izabella Skibska
zmodyfikowano: 22.12.2021, 15:38 przez: Izabella Skibska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 45

Rejestr zmian

uaktualniono: 22.12.2021, 15:38 przez: Izabella Skibska ZAPROSZENIE DO KOMISJI KONKURSOWEJ - 2022 ROK
utworzono: 20.12.2021, 15:33 przez: Izabella Skibska ZAPROSZENIE DO KOMISJI KONKURSOWEJ - 2022 ROK