Obwieszczenie o wydaniu w dniu 30.12.2021 roku decyzji nr 32/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Wieleń. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 146/14, 146/7, 146/6 obręb Wieleń, gmina Przemęt

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 30.12.2021 roku decyzji nr 32/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV
w m. Wieleń. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 146/14, 146/7, 146/6 obręb Wieleń, gmina Przemęt.

Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):30.12.2021
  • Nr aktu prawnego:PN.6733.30.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji wersja WCAG
Obwieszczenie o wydaniu decyzji skan

Metryczka

wytworzono: 30.12.2021 przez: Sylwia Kurpisz
opublikowano: 31.12.2021, 10:33 przez: Sylwia Kurpisz
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 12

Rejestr zmian