Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przemęt przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Wójt Gminy Przemęt działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.), informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących:

  • pomieszczenie położone w budynku gminnym w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 6 przeznaczone do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym;
  • część działki nr 126 położona w Popowie Starym, przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym;
  • część działki nr 136 położona w Popowie Starym, przeznaczona do oddania w dzierżawę w drodze przetargu.

Wykazy wywieszone zostaną w dniu 08.03.2022r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie przy ul. Jagiellońskiej 8 oraz zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.przemet.pl i stronie internetowej www.przemet.pl.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu, pok. nr 12 lub pod nr tel. 65 615 69 73.

  • Data ważności:30.03.2022
  • Osoba odpowiedzialna:Patrycja Śledź

Załączniki

Wykaz

Metryczka

wytworzono: 08.03.2022 przez: Sylwia Szaranek
opublikowano: 08.03.2022, 08:28 przez: Sylwia Szaranek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 79

Rejestr zmian