Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV kablowej w m. Błotnica. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych: 63/6, 149, 280/1, 272/1, 81 i 83/1 w m. Błotnica, gmina Przemęt.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

  Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz.503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 10.03.2022 roku decyzji nr 4/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV kablowej w m. Błotnica. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych: 63/6, 149, 280/1, 272/1, 81 i 83/1 w m. Błotnica, gmina Przemęt.

Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):11.03.2022
  • Nr aktu prawnego:PN.6733.1.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji wersja WCAG
Obwieszczenie o wydaniu decyzji skan

Metryczka

wytworzono: 11.03.2022 przez: Sylwia Kurpisz
opublikowano: 11.03.2022, 13:59 przez: Sylwia Kurpisz
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 12

Rejestr zmian