Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV wraz z przebudową słupowej stacji transformatorowej nr 05-738 przy ul. Wolsztyńskiej w m. Perkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych: 34/15, 34/16 i 381 w obrębie ewidencyjnym Perkowo, gmina Przemęt

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV wraz z przebudową słupowej stacji transformatorowej nr 05-738 przy ul. Wolsztyńskiej w m. Perkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych: 34/15, 34/16 i 381 w obrębie ewidencyjnym Perkowo, gmina Przemęt.

Ze złożonym wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w wyżej wymienionej sprawie można zapoznać się w terminie 7 dni od daty podania obwieszczenia
do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.

Wnioski i uwagi w poniższej sprawie można składać osobiście w Urzędzie Gminy Przemęt lub listownie na adres urzędu w ciągu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):30.03.2022
  • Nr aktu prawnego:PN.6733.5.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - wersja WCAG
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - skan

Metryczka

wytworzono: 30.03.2022 przez: Sylwia Kurpisz
opublikowano: 31.03.2022, 12:14 przez: Sylwia Kurpisz
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 5

Rejestr zmian