Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej ul. Starkowskiej w m. Starkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 211, 184/37, 166, 185/1, 172/1 i 174/9 w obrębie ewidencyjnym Starkowo, gmina Przemęt.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

o wydaniu w dniu 30.03.2022 r. (data wpływu: 04.04.2022 r.) przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego postanowienia znak: ID.672.55.2022 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej ul. Starkowskiej w m. Starkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 211, 184/37, 166, 185/1, 172/1 i 174/9 w obrębie ewidencyjnym Starkowo, gmina Przemęt.

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego uzgadnia projekt decyzji w zakresie gruntów przyległych do pasa drogowego drogi powiatowej.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):07.04.2022
  • Nr aktu prawnego:PN.6733.4.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie postanowienie Zarząd Powiatu wersja WCAG
Obwieszczenie postanowienie Zarząd Powiatu skan

Metryczka

wytworzono: 07.04.2022 przez: Sylwia Kurpisz
opublikowano: 07.04.2022, 12:26 przez: Sylwia Kurpisz
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 17

Rejestr zmian