INFORMACJA O URUCHOMIENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie: zmiany granic obrębów ewidencyjnych Barchlin i Borek poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego Borek działek z obrębu ewidencyjnego Barchlin o numerze ewidencyjnym: 317, 318, 319/1, 223/1, 223/3, 223/4 oraz części działek o numerze ewidencyjnym 224/1, 285 i 320.

INFORMACJA O URUCHOMIENIU
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.

w sprawie: zmiany granic obrębów ewidencyjnych Barchlin i Borek poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego Borek działek z obrębu ewidencyjnego Barchlin o numerze ewidencyjnym: 317, 318, 319/1, 223/1, 223/3, 223/4 oraz części działek o numerze ewidencyjnym 224/1, 285 i 320.

Wójt Gminy Przemęt działając na podstawie § 4 Uchwały nr 140/2020 ust. 1 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Przemęt (Dz. U. Woj., Wlkp. z 2020 r. poz. 1835 ze zm.) informuje, że w dniach od 28 kwietnia 2022r. do dnia 13 maja 2022 r. przeprowadzone zostaną konsultację społeczne z mieszkańcami wsi Borek oraz Barchlin dotyczące zmiany granic obrębów ewidencyjnych Barchlin i Borek poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego Borek działek z obrębu ewidencyjnego Barchlin o numerze ewidencyjnym: 317, 318, 319/1, 223/1, 223/3, 223/4 oraz części działek o numerze ewidencyjnym 224/1, 285 i 320, które powstaną po podziale w formie ankiet pisemnych lub elektronicznych.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w celu poznania opinii mieszkańców wsi Barchlin i Borek na temat zmiany granic obrębu ewidencyjnego Barchlin i Borek poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego Borek działek z obrębu ewidencyjnego Barchlin o numerze ewidencyjnym: 317, 318, 319/1, 223/1, 223/3, 223/4 oraz części działek o numerze ewidencyjnym 224/1, 285 i 320, które powstaną po podziale.

Wypełnione i podpisane ankiety konsultacyjne można przesłać:

– elektronicznie na adres e-mail: [email protected] wpisując w tytule e-maila: „Ankieta konsultacyjna dotycząca zmiany granic obrębu ewidencyjnego Barchlin i Borek”,

– papierowej można kierować na adres siedziby Urzędu Gminy w Przemęcie tj. ul. Jagiellońska 8,
64-234 Przemęt, w kopercie z dopiskiem „Ankieta konsultacyjna dotycząca zmiany granic obrębu ewidencyjnego Barchlin i Borek” drogą pocztową lub osobiście poprzez złożenie ankiety w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Przemęt.

Ankieta konsultacyjna stanowi załącznik do niniejszej informacji. Ankieta konsultacyjna jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt, Biuletynie Informacji Publicznej oraz
w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt pokój nr 12.

 

Przygotowała:

Sylwia Szaranek

Tel.  65 615 69 72  pok.12

  • Data ważności:13.05.2022
  • Osoba odpowiedzialna:Sylwia Szaranek

Załączniki

Informacja o uruchomieniu konsultacji społecznych - skan
Informacja o uruchomieniu konsultacji społecznych - wersja WCAG
Ankieta konsultacyjna- wersja WCAG

Metryczka

wytworzono: 20.04.2022 przez: Sylwia Szaranek
opublikowano: 20.04.2022, 10:09 przez: Sylwia Szaranek
zmodyfikowano: 20.04.2022, 10:11 przez: Sylwia Szaranek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 59

Rejestr zmian